Avaluació de la qualitat del Servei d’Ajuda a Domicili des de la perspectiva de les persones usuàries

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Àrea de Serveis Socials Bàsics i Dona del Consell Comarcal del Bages, està portant a terme un estudi per tal d’identificar els aspectes clau vinculats a la qualitat del Servei d’Ajuda a Domicili des de la perspectiva de les persones usuàries.

En aquest context, DEP Institut està portant a terme la definició dels eixos d’avaluació de l’experiència de les persones usuàries dels serveis d’atenció domiciliària així com la definició d’un instrument de mesura que permetrà recollir aspectes de l’atenció a l’usuari i llurs familiars. Val a dir que el projecte incorpora, a més, la realització d’una prova pilot per tal d’analitzar-ne la validesa de contingut.

Més informació: http://www.diba.cat/web/benestar