Avaluació de la incidència de la Fundació Bertelsmann

DEP Institut col·labora amb la Fundació Bertelsmann per tal d’avaluar la seva incidència en l’àmbit de la Formació Professional Coordinada (OPC). El model es basa amb una metodologia avalada a nivell internacional.

La Fundació Bertelsmann, com Think Tank reconegut, innovador i influent, té com a missió impulsar el canvi social positiu, perquè la societat per si mateixa sigui sostenible en el temps.

Actualment, a Espanya, la Fundació Bertelsmann, motivada per l’efecte de la crisi econòmica en la desocupació juvenil, busca sensibilitzar els actors clau i decisors en els àmbits de formació i l’ocupació sobre la necessitat d’una cooperació més estreta entre el mercat laboral i les institucions educatives.

Per això ha apostat de manera decidida per desenvolupar iniciatives i eines, sota el lema “Per l’ocupació juvenil”, que contribueixin a afavorir l’accés dels joves al mercat laboral, centrant-se en la transició escola-treball. A més de promoure el diàleg públic mitjançant l’elaboració d’estudis i debats al voltant d’aquestes iniciatives.

Més informació: www.fundacionbertelsmann.org