5ena reunió transnacional del projecte europeu LE.A.DE.R a Bucarest

La 5ena reunió transnacional del projecte LE.A.DE.R (Learning and Decision Making Resources) s’ha celebrat durant els dies 10, 11 i 12 d’abril (2017) a Bucarest.

La reunió tenia com a objectiu compartir i presentar els resultats de les proves pilots realitzades a Gran Bretanya, Grècia, Itàlia, Romania, Turquia i Espanya, i establir les directrius per elaborar l’informe final. Les proves pilots han servit per testejar el model teòric sobre les competències per la gestió de la carrera professional (CMS, Career Management Skills), validar la utilitat de les activitats seleccionades en relació al model i mesurar l’impacte en els participants.

Així mateix, la reunió ha servit per consensuar els continguts del manual que recollirà les principals aportacions del projecte. Per últim, els socis del projecte crearan una pàgina web per professionals on podran accedir a tots els estudis o informació generada en el marc del projecte, així com a les activitats de formació i recursos o instruments dirigits a desenvolupar les competències per la gestió de la carrera professionals de les persones que atenen o assessoren.

Per més informació consulteu: http://www.leaderproject.eu/