2ª reunió transnacional del projecte europeu Keyway a Barcelona

Els dies 26 i 27 de juliol s’ha celebrat la 2ª reunió transnacional del projecte “Keyway: connecting guidance services to key impact indicators” a Barcelona.  Durant la reunió, els resultats del grups de discussió van ser presentats, en conjunt amb el Mapa d’impactes de l’orientació.

El consorci també va posar en comú, desprès d’un període de recerca, els indicadors per ser seleccionats com els indicadors clau d’impacte i rendiment del Keyway.

Per a més informació sobre el projecte i les activitats: www.keywayproject.eu