Compromís en la implementació de les solucions proposades Solucions pràctiques a les vostres necessitats

Com puc aconseguir que l’organització obtingui els millors resultats?

Disseny de plans directors i/o estratègics
DEP Institut ofereix acompanyament en la identificació, definició i anàlisi de la informació necessària per a prendre decisions i centrar esforços en el desenvolupament del projecte per part de l’organització.
Informació

  Nom

  Correu electrònic

  Telèfon

  Organització

  Missatge


  Com garanteixo la qualitat en la gestió?

  Plans de qualitat de la gestió
  Disseny i implementació de la metodologia, concreció dels processos i elaboració del sistema d’indicadors per a la millora contínua i l’excel·lència en la gestió de l’organització.
  Informació

   Nom

   Correu electrònic

   Telèfon

   Organització

   Missatge


   Quines són i com aprofitar les millors pràctiques del sector?

   Benchmarking, prospectiva i tendències
   La cerca i anàlisi de la informació, a nivell nacional i internacional, així com les consultes a experts permeten portar a terme un procés de comparabilitat, elaborar rànquings i descriure tendències de futur.
   Informació

    Nom

    Correu electrònic

    Telèfon

    Organització

    Missatge


    Com són i què opinen els meus usuaris? Ofereixo allò que necessiten?

    Estudis de satisfacció de productes i serveis
    DEls estudis per a mesurar les necessitats i la satisfacció són clau per conèixer i quantificar les valoracions, hàbits i expectatives de tots els col·lectius implicats en els serveis que ofereix l’organització.
    Informació

     Nom

     Correu electrònic

     Telèfon

     Organització

     Missatge


     Com aprofito el potencial de les xarxes?

     Diagnòstic, intervenció i avaluació de xarxes socials
     L’anàlisi de la presencia i dels continguts existents a la xarxa permeten mapificar i identificar els missatges i actors rellevants, construir índex d’influència i posicionament, i monitoritzar la informació sobre l’organització, tant en l’entorn on line com en l’off line.
     Informació

      Nom

      Correu electrònic

      Telèfon

      Organització

      Missatge


      De quins recursos disposa el territori?

      Censos, quantificacions i mapificacions
      Recollida exhaustiva d’informació per a definir, quantificar i descriure infraestructures (habitatges, centres, etc.), col·lectius professionals, comunitats socials, l’oferta formativa, llocs de treball, empreses…
      Informació

       Nom

       Correu electrònic

       Telèfon

       Organització

       Missatge


       Com puc mesurar i seguir fenòmens difícilment quantificables?

       Elaboració de sistemes d’indicadors
       Disseny d’indicadors i eines de mesura per a conèixer la realitat social, monitoritzar-ne l’evolució i avaluar l’impacte de diferents actuacions.
       Informació

        Nom

        Correu electrònic

        Telèfon

        Organització

        Missatge


        Quines són les meves oportunitats de negoci?

        Estudis de prospectiva, detecció d’oportunitats i plans de viabilitat
        Anàlisi de les possibilitats de desenvolupament i/o reformulació d’un servei/producte, i projecció d’escenaris futurs per a la consecució dels objectius plantejats.
        Informació

         Nom

         Correu electrònic

         Telèfon

         Organització

         Missatge


         La meva organització optimitza els recursos?

         Diagnosis d’avaluació i funcionament intern
         Avaluar la pròpia organització, els organigrames i les estratègies de funcionament ajuda a l’optimització de les tasques internes i de producció.
         Informació

          Nom

          Correu electrònic

          Telèfon

          Organització

          Missatge


          Com influeixo en l’entorn?

          Estudis d’impacte socioeconòmic al territori
          L’impacte directe i indirecte que té sobre el territori una infraestructura, un esdeveniment o una oportunitat de negoci completen la visió integral del que aporta cada empresa l’entorn.
          Informació

           Nom

           Correu electrònic

           Telèfon

           Organització

           Missatge


           Quines són les meves oportunitats reals de ser escollit/da?

           Estudis d’opinió, electorals i polítics
           Els estudis en matèria d’actituds i opinions són una valuosa i rigorosa eina d’informació que permet conèixer i quantificar les valoracions, hàbits i expectatives de la ciutadania.
           Informació

            Nom

            Correu electrònic

            Telèfon

            Organització

            Missatge


            Com puc conèixer i prioritzar les necessitats de la ciutadania?

            Diagnosi de les necessitats de la població
            Investigacions basades en l’obtenció d’informació a partir de dades secundàries i estudis d’opinió útils per a detectar necessitats (serveis, equipaments, etc).
            Informació

             Nom

             Correu electrònic

             Telèfon

             Organització

             Missatge


             Com puc mesurar l’impacte de les polítiques públiques?

             Avaluació de la implementació i l’impacte
             Anàlisis de cost-benefici, d’eficiència i satisfacció de les polítiques públiques per contribuir a la millora dels processos de presa de decisions i l’alineació amb les necessitats de la ciutadania.
             Informació

              Nom

              Correu electrònic

              Telèfon

              Organització

              Missatge


              Com rendeixo comptes i faig partícep a la ciutadania?

              Estratègies d’oGov (Open Government)
              Dinàmiques de conversa permanent amb la ciutadania, comunicació de comptes i resultats per fomentar la participació ciutadana i la transparència. Desenvolupament de plataformes de consulta en línia d’indicadors estadístics, sociològics i de gestió.
              Informació

               Nom

               Correu electrònic

               Telèfon

               Organització

               Missatge