Directora
Sílvia Amblàs

Responsable de Sistemes Informació
Xavi Aspas

Sòcia-fundadora
Montserrat Oliveras

Responsable d’Administració i Finances
Albert Gorchs

Responsable de projectes
Laia Gall

Secretaria
Alba Lorente

Responsable de projectes
Rachel Nelson

Suport a projectes
Jordi Mitjana

Responsable de projectes
Judit Abad

Responsable de projectes
Silvia Rueda

Director general
Josep Lluís Segú

Tècnica analista
Emma Calbó