Responsable de projectes
Judit Abad

Directora
Sílvia Amblàs

Responsable de Sistemes Informació
Xavi Aspas

Tècnica analista
Emma Calbó

Responsable de projectes
Laia Gall

Responsable d’Administració i Finances
Albert Gorchs

Secretaria
Alba Lorente

Suport a projectes
Jordi Mitjana

Responsable de projectes
Rachel Nelson

Sòcia-fundadora
Montserrat Oliveras

Responsable de projectes
Silvia Rueda

Director general
Josep Lluís Segú

Administració
Laura Soms