24. Monogràfic sobre la situació social 2011
Maig 2011 |

L'entrevista

Cal reformular el sistema productiu espanyol, apostar per aquells sectors que aporten un valor diferencial...
Anna Quintero, Directora de Comunicació d'InfoJobs

Heu notat canvis pel que fa el volum i el tipus d’ofertes d’ocupació canalitzades per InfoJobs en aquest context de crisi?
Des d'InfoJobs hem notat un clar descens en el nombre d'ofertes laborals des que va començar la crisi, si bé s'ha comportat d'una manera desigual segons els sectors dels quals estem parlant.

Com a fidel reflex del mercat laboral, a InfoJobs hem notat la caiguda del sector immobiliari i de la construcció. I de moment el sector no té perspectives de millora. Hi ha professions, no obstant això, que registren un millor comportament, com poden ser els perfils informàtics i d'enginyeria. Afortunadament, també tenim professions que no només no registren descens sinó que creixen malgrat la crisi: el sector internet i professions com la del Community Manager són dels pocs que donen bones notícies i que registren un molt bon comportament en la generació d'oferta d'ocupació.


I pel que fa els candidats?
No hem notat un increment especial en el nombre d'altes de candidats després de la crisi. Com pots veure en el gràfic (la línia temporal comença al gener de 2004 i acaba a l'abril de 2011), l'evolució d'altes és bastant similar i fins i tot lleument inferior a partir del 2009. El que si que hem observat és que s'ha invertit la situació amb la qual arriben a InfoJobs. En el 2007, només el 47% dels nostres candidats indicava que estava buscant treball per trobar-se en l'atur. Entre els candidats donats d'alta d'aquest any, aquest percentatge puja fins a un 64%.Quina és la vostra opinió sobre la reforma laboral portada a terme el 2010?
La posició privilegiada d'InfoJobs com a punt de trobada entre 12.000 empreses i 2.500.000 treballadors cada mes ens permet recollir l'opinió en directe dels actors del mercat laboral, per la qual cosa creiem que és més rellevant traslladar la seva opinió que la nostra.

Segons l'Informe InfoJobs. Estat d'opinió de treballadors i directius sobre la Reforma Laboral, realitzat amb la col•laboració de DEP Institut, les perspectives d'ambdós col•lectius sobre aquesta Reforma Laboral són pessimistes: només un 25,4% dels directius espanyols considera que aquesta reforma implicarà menys destrucció de treball. En general, els directius creuen que, abans que aquesta reforma laboral, el Govern hauria d'haver pres altres mesures: fomentar la creació d'empreses, reduir la despesa pública o baixar impostos.

La percepció general dels treballadors és la mateixa: el 70% considera que la situació del mercat laboral millorarà poc o gens. Només un 25% considera que generarà ocupació. Són els joves de 18 a 24 anys els que tenen més confiança en la creació d'ocupació: el 37% creuen que la reforma laboral ajudarà a generar ocupació en general i el 43% en els col•lectius desfavorits en particular.

Amb la transformació del mercat laboral. Creu que podem parlar d’exclusió laboral?
L'exclusió laboral actualment és un fet. Només cal mirar al volum d'aturats de llarga durada que procedeixen d'indústries que han desaparegut, per adonar-se que aquest col•lectiu ja està exclòs avui. Per incorporar a aquestes persones cal reformular el sistema productiu espanyol, apostar per aquells sectors que aporten un valor diferencial i, a partir d'aquí, intentar reciclar a les persones perquè puguin tenir una oportunitat de treball en aquest nou context. Aquesta no és labor d'un dia i en aquest escenari l'aposta d'InfoJobs és proveir de tota la informació en temps real del mercat laboral perquè les decisions que es prenguin siguin sobre la base de realitats de les empreses i els professionals.

Des de finals de l'any 2010, InfoJobs està realitzant mensualment, amb el suport tècnic de DEP Institut,  l’anàlisi del mercat laboral estatal. Per què va decidir portar a terme aquesta iniciativa?
InfoJobs maneja mensualment moltíssima informació: 12.000 empreses que publiquen les seves ofertes de treball i 2.500.000 candidats gestionen la seva carrera professional. Sabem quins tipus d'empreses busquen més empleats, de quin tipus, amb quines condicions... i què busquen els professionals.

Aquesta informació pot ser molt útil tant per uns com per a d’altres. A les empreses els pot ajudar a trobar el talent que necessiten; al professional a entendre què busquen les empreses i preparar-se adequadament.Inici

Editorial
Equip DEP Institut

Els nostres serveis

Els nostres clients

L'entrevista
Anna Quintero, Directora de Comunicació d'InfoJobs

Altres publicacions
Març de 2009
Febrer de 2008

1. El context social
Jillian Reynolds, responsable de projectes d'àmbit social de DEP Institut

2. Les desigualtats

3. La pobresa

4. L'exclusió social

5. Davant d'aquesta situació...

© DEP 1995-.  Contacte