DEP Institut lidera el projecte europeu Ciutats Orientadores

DEP Institut lidera, en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea,  el projecte “Guiding Cities” o ciutats orientadores, que té per objectiu definir un mapa d’orientació que contribueixi a reduir l’abandonament escolar prematur.

El projecte contempla el desenvolupament d’un model de ciutat orientadora, el disseny d’eines de planificació estratègica basades en bones pràctiques i benchmarking, i una fase de test amb accions pilot als quatre països socis.

La presentació final dels resultats de l’estudi d’impacte i manual de “ciutats orientadores”, amb les eines i recursos desenvolupats al llarg del projecte, està previst a Barcelona al juny del 2016.

El projecte, aprovat en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, compta amb vuit socis de quatre països europeus (Grècia, Itàlia, Romania i Espanya).

Més informació: http://www.guidingcities.eu/en/