Avaluació del Projecte FutbolNet Middle East

DEP Institut col•labora per tercer any consecutiu en l’avaluació del Programa

Enguany s’està portant a terme la tercera edició del Programa FutbolNet a Oman, Qatar i Iraq, i la primera edició a Aràbia Saudita, Argentina i Brasil.

FutbolNet és un projecte basat en la metodologia Futbol3, una eina d’intervenció social d’èxit reconegut en experiències a Colòmbia i a Alemanya. És un mètode innovador que reeduca a través de l’esport i permet treballar amb grups de joves temes com la convivència, la discriminació, el gènere, etc.

La clau a FutbolNet és el diàleg. A través d’aquesta eina, els jugadors i jugadores no només entren en una relació de respecte i enteniment mutu, sinó que també adquireixen confiança en si mateixos i sentit de responsabilitat.

DEP Institut porta a terme les tasques d’avaluació de la satisfacció i l’impacte del Programa. En aquest sentit, es fa seguiment de la implementació del Programa i del grau de satisfacció i impacte a través de diferents metodologies (enquestes, entrevistes, grups de discussió i observacions no participants).

Més informació a: http://fundacio.fcbarcelona.cat/