DEP Noticies  
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès millora els equipaments i serveis de la ciutat Imprimir


Rol de la informació
DEP reflexiona sobre el rol de la informació i orientació en la lluita contra el fracàs escolar i les estratègies per a ...
     

Joves i el preu
Un estudi de l’Institut DEP sobre El Consum Responsable mostra el canvi de criteris que els adolescents experiementen am...
     
 
Es presenta la 14a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat del Vallès confeccionat per DEP Institut

Segons els veïns de Sant Cugat, el seu Ajuntament ha millorat pel que fa als equipaments i serveis de la ciutat en quasi 3 punts percentuals respecte al novembre del 2008, concretament la menció d’aquest aspecte positiu ha passat del 36,9% al 39,4%. Així ho confirma la 14a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat del Vallès confeccionat biennalment per DEP Institut.


D’aquesta edició de l’Observatori també s’extreu que el manteniment i millora dels carrers i places de la localitat han experimentat una evolució positiva, ja que han passat del 10% al 17,8% de menció en un any.

Pel que fa a la situació econòmica actual de Catalunya, el percentatge de ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat que creu que és dolenta ha augmentat fins el 51,7% Aquest percentatge es troba 2,8 punts percentuals per sobre del resultat obtingut en el mateix període de fa un any. A l’igual que al novembre del 2008, els entrevistats assenyalen com a principals responsables de l’actual situació de crisi els bancs, tot i així, el percentatge ha augmentat del 20,3% al 33,9%. A diferència de la 12a onada, a l’actual, els polítics han estat la 2a causa més mencionada amb el 25,2%, en canvi, a l’any 2008, aquesta ocupava la tercera posició amb el 10,9%. En tercer lloc, el 21,8% de les respostes assenyala al 2009 el Govern central com a responsable de la crisi, mentre que un any abans aquest ocupava el segon lloc en el llistat amb el 14,1% de les mencions.

El nombre de veïns gens satisfets de viure a San Cugat s’ha reduït, passant del 4,1% del 2008 al 2,7% després d’un any. Pel que fa a la menció de quins són els principals reptes de futur de Sant Cugat com a ciutat, el 20,8% creu que aquests passen pel manteniment de l’equilibri del creixement de la ciutat, el 19,1% apunta que cal millorar els serveis, equipaments i infraestructures i el 10,7% assenyala la necessitat d’optimitzar la mobilitat.

Respecte a aquest últim ítem, cal assenyalar que en la present onada s’ha introduït un bloc de preguntes específiques amb motiu de la implementació del Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat. Quant als resultats obtinguts, cal apuntar que les reclamacions més habituals s'han centrat en la necessitat d’augmentar i potenciar el transport públic al municipi.

Notícia relacionada2010-03-04


  
  
Consultoria Estrategica Carrer Aragó 631-633 Local 1 i 2 08026 Barcelona Tel +34 93 215 13 65 Fax +34 93 467 76 38