Dossier d'actualitat: Possibles sortides de la crisi
Subscriviu-vos a les properes publicacions. Març de 2009 |

1. Editorial
2. Confiança
DEP
3. Educació i Formació
La crisi posa en evidència l'elevat abandonament escolar i universitari.
Creix el nombre de persones que torna a estudiar.
El nombre de màsters i postgraus augmentarà durant el curs 2008-09.

4. Treball
9.000 llocs de treballs es quedaran desocupats.
Els serveis socials, un jaciment laboral.
Educaweb.com, portal creat per DEP, és col·laborador habitual d'un programa de TVE.

5. Habitatge
La demanda d'habitatges es frena a causa de la crisi, però no desapareix.

© DEP Institut 1995-2015.  Contacte

a baja@dep.net