DEP Recerca i informació social
27. Monogràfic de Turisme
15è aniversari de DEP

DEP és una organització especialitzada en l'àmbit social que realitza activitats de recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l'obtenció, gestió i difusió d'informació.

DEP recolza les empreses, les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre en la seva presa de decisions tàctiques i estratègiques, aportant coneixement i/o eines per a la comunicació.

DEP està estructurada en un Institut d'Estudis, un Servei d'Informació i una Consultoria Estratègica.

 

Ajuntament de Sabadell

Escalae és una eina en línia que aporta indicadors i protocols de qualitat pedagògica, facilitant la millora de la pràctica educativa i els plans de formació docent

DEP Institut realitza el Baròmetre semestral de Barcelona 2013
La primera de les dues onades anuals d’aquest estudi que promou l’Ajuntament de Barcelona s’ha reali...

DEP Institut continua col•laborant amb l’IMD de l’Ajuntament de Barcelona
Durant els propers mesos gestionarà la Secretaria de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a To...
  
  
  
       Consultoria Estrategica Carrer Aragó 631-633 Local 1 i 2 08026 Barcelona Tel +34 93 215 13 65 Fax +34 93 467 76 38