DEP Recerca i informació social
27. Monogràfic de Turisme
22. Eines d'investigació i consultoria social aplicada

DEP és una organització especialitzada en l'àmbit social que realitza activitats de recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l'obtenció, gestió i difusió d'informació.

DEP recolza les empreses, les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre en la seva presa de decisions tàctiques i estratègiques, aportant coneixement i/o eines per a la comunicació.

DEP està estructurada en un Institut d'Estudis, un Servei d'Informació i una Consultoria Estratègica.

 

Coordinadora Catalana d'Empreses d'Inserció

Escalae és una eina en línia que aporta indicadors i protocols de qualitat pedagògica, facilitant la millora de la pràctica educativa i els plans de formació docent

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
DEP Institut està col•laborant amb la Obra Social la Caixa donant suport en l’anàlisi del Projecte d...

Projecte FutbolNet Middle East
DEP Institut col•labora al llarg d’aquest 2014 en l’avaluació del Programa
  
  
  
       Consultoria Estrategica Carrer Aragó 631-633 Local 1 i 2 08026 Barcelona Tel +34 93 215 13 65 Fax +34 93 467 76 38