DEP Recerca i informació social
27. Monogràfic de Turisme
22. Eines d'investigació i consultoria social aplicada

DEP és una organització especialitzada en l'àmbit social que realitza activitats de recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l'obtenció, gestió i difusió d'informació.

DEP recolza les empreses, les institucions públiques i les entitats sense afany de lucre en la seva presa de decisions tàctiques i estratègiques, aportant coneixement i/o eines per a la comunicació.

DEP està estructurada en un Institut d'Estudis, un Servei d'Informació i una Consultoria Estratègica.

 

Direcció General d'Atenció Ciutadana

Escalae és una eina en línia que aporta indicadors i protocols de qualitat pedagògica, facilitant la millora de la pràctica educativa i els plans de formació docent

DEP Institut continua col•laborant amb l’IMD de l’Ajuntament de Barcelona
Durant els propers mesos gestionarà la Secretaria de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a To...

Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural
DEP Institut està col•laborant amb la Obra Social la Caixa donant suport en l’anàlisi del Projecte d...
  
  
  
       Consultoria Estrategica Carrer Aragó 631-633 Local 1 i 2 08026 Barcelona Tel +34 93 215 13 65 Fax +34 93 467 76 38